Čtěte nejnovější článek ›

Úspěch naší advokátní kanceláře v Právnické firmě roku – Zdravotnické právo

Specializovaná advokátní kancelář pro poškozené pacienty

776 062 607

Konzultace případu

Zanedbání lékařské péče a právo na odškodnění

12. 11. 2021

Zanedbání lékařské péče

Řešíte odškodnění za zanedbání lékařské péče? Přečtěte si tento článek.

Zákon o zdravotních službách

Zanedbání lékařské péče neznamená automaticky právo na odškodnění. Každé pochybení lékaře je nutné posuzovat individuálně. Jednotlivá pochybení nemusí vždy znamenat, že lékař jednal v rozporu s lékařským uměním – non lege artis a tedy domněnka, že je pacient oprávněn k odškodnění nemusí být vždy správně posouzena. Pevnou oporu rovněž nemůžeme nalézt ani v zákoně, neboť postup lege artis není přímo zákonem definován. Zákon o zdravotnických službách však stanovuje, že pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni.

Zákon o zdravotních službách pak odbornou úroveň definuje následovně: „Náležitou odbornou úrovní se rozumí poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti.“

Zásadní předpoklad pro oprávnění k odškodnění za zanedbání lékařské péče je prokázání, že postup zdravotníka, respektive zdravotnického zařízení byl non lege artis. Kromě prokázání pochybení zdravotnického zařízení je nutné stanovit výši újmy u poškozeného pacienta a zejména příčinnou souvislost mezi pochybením a újmou, rovněž je nutné zpravidla prokazovat zavinění zdravotnického zařízení.

Odškodnění za zanedbání lékařské péče

Prokázání zanedbání lékařské péče

Klíčové pro posouzení, zda nastalo zanedbání lékařské péče, je analýza zdravotnické dokumentace pro poskytovanou lékařskou péči. V případě, že nám zdravotnická dokumentace chybí nebo máme k dispozici pouze její část, jsme oprávněni žádat její vydání.

Z praktického hlediska zdravotnickou dokumentaci předběžně posoudí znalec z oboru zdravotnictví a vhodného odvětví. Znalecký posudek je zásadním důkazem k prokázání zanedbání lékařské péče.  

Bez znaleckého posudku je vymáhání odškodnění velmi komplikované.

Trestněprávní rovina při zanedbání lékařské péče

V praxi nastávají také případy, ve kterých je pochybení lékaře natolik závažné, že je vedeno vůči lékařům trestní řízení, zpravidla pro těžké ublížení na zdraví z nedbalosti nebo usmrcení na zdraví z nedbalosti.

Výsledek trestního řízení má zásadní vliv pro získání odškodnění za zanedbání lékařské péče, a proto je nutné být dostatečně informován o jeho průběhu a výsledku. Pro poškozeného pacienta je relevantní možnost zastoupení zmocněncem, který má řadu práv garantovaných trestním řádem.

Zanedbání lékařské péče

Právo na odškodnění za zanedbání lékařské péče

V případě prokázání odpovědnosti zdravotnického zařízení, lze zvažovat k uplatnění především tyto náhrady pro poškozeného pacienta:

Každý případ je však individuální a je nutné stanovit, které náhrady může poškozený požadovat v jeho konkrétním případě.

Soudní spor nebo mimosoudní řešení?

Z naší odškodňovací praxe můžeme doporučit pokusit se řešit spor se zdravotnickým zařízením především mimosoudní cestou, pokud nehrozí promlčení případu. 

V případě, že uplatníme odškodnění mimosoudně, zdravotnické zařízení interně prošetří, zda k pochybení došlo nebo nikoliv. Zásadní roli má také pojišťovna zdravotnického zařízení, která se na celém procesu podílí a rozhoduje o případném vyplacení odškodnění poškozenému. V rámci mimosoudního jednání může být uzavřena dohoda o narovnání mezi poškozeným pacientem a zdravotnickým zařízením.

V případě neúspěchu při řešení mimosoudního vymáhání odškodnění musí pacient a jeho advokát zvážit veškeré možné varianty dalšího postupu a vyhodnotit riziko případného soudního sporu.

Právní pomoc pro poškozené

Poskytujeme specializovanou právní pomoc pro poškozené pacienty s trvalými zdravotní následky nebo pro pozůstalé po zemřelém pacientovi. Můžete se na nás obrátit ke konzultaci.

« Zobrazit všechny články

Sdílejte článek na sociálních sítích

Naše rady a tipy

Úspěch naší advokátní kanceláře v Právnické firmě roku – Zdravotnické právo

Odškodnění od nemocnice

Odškodnění od nemocnice při zanedbání lékařské péče

vydání zdravotnické dokumentace

Právo na vydání zdravotnické dokumentace

Všechny články

© JUDr. Zbyněk Drobiš & Mgr. Radek Novotný | ochrana osobních údajů | cookies