Čtěte nejnovější článek ›

Úspěch naší advokátní kanceláře v Právnické firmě roku – Zdravotnické právo

Specializovaná advokátní kancelář pro poškozené pacienty

776 062 607

Konzultace případu

Jak na odškodnění za zanedbání lékařské péče

24. 7. 2021

Odškodnění za zanedbání lékařské péče

Jak se řeší odškodnění za zanedbání lékařské péče se dozvíte rychle v tomto článku.

Zanedbání lékařské péče

Nikoliv každé pochybení lékaře je nutné považovat za takový postup, který opravňuje k získání odškodnění za zanedbání lékařské péče. Při řešení, zda zdravotnické zařízení zanedbalo svoje povinnosti při lékařské péči se zkoumá, zda postup lékaře byl lege artis nebo non lege artis.

Non lege artis není stanoven výslovně zákonem, ale vyplývá ze zákona o zdravotních službách, který stanovuje, že pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni.

Náležitou odbornou úrovní se rozumí poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti.

Jednou ze základních podmínek pro odškodnění za zanedbání lékařské péče je prokázání, že postup zdravotnického zařízení byl non lege artis.

Zanedbání lékařské péče s následkem smrti

Jak se prokazuje zanedbání lékařské péče

Prokazování není snadné, kdy je nutné zkoumat kompletní zdravotnickou dokumentace pro zákrok nebo léčbu pacienta, který namítá, že léčba byla non lege artis.

V praxi se využívají především znalecké posudky z oboru zdravotnictví a konkrétního medicínského odvětví, které má být zkoumáno z hlediska kvality lékařské péče. Žádost o odškodnění bez znaleckého posudku je obvykle neúspěšná. Nejprve je nutné zajistit kompletní zdravotnickou dokumentaci a poté konzultovat se odborným znalcem ke zjištění, zda došlo k pochybení zdravotnického zařízení.

Kromě prokázání pochybení zdravotnického zařízení je nutné stanovit výši újmy u poškozeného pacienta a zejména příčinnou souvislost mezi pochybením a újmou, rovněž je nutné zpravidla prokazovat zavinění zdravotnického zařízení. Odškodnění za zanedbání lékařské péče je tak obvykle zajištěno při splnění těchto podmínek.

Trestní řízení při zanedbání lékařské péče

V některých případech vážného pochybení je vedeno trestní řízení vůči lékařům, a to obvykle pro těžké ublížení na zdraví z nedbalosti (případně pro ublížení na zdraví z nedbalosti nebo usmrcení na zdraví z nedbalosti).

Poškozenému pacientu lze doporučit být velmi aktivní v tomto trestním řízení a zajímat se o jeho průběh, protože výsledek trestního řízení bude mít zásadní vliv pro získání odškodnění za zanedbání lékařské péče. Poškozený pacient se může nechat zastoupit zmocněncem v tomto trestní řízení, který má řadu práv a může tak plnohodnotně zastoupit poškozeného pacienta v tomto řízení.

Řada pacientů si přeje podat trestní oznámení na lékaře, aniž by bylo dostatečně posouzeno, zda nastalo zanedbání zdravotní péče. Trestní řízení představuje zásadní řízení, kdy však nemusí být vhodným řešením k získání odškodnění. Vždy je vhodné, aby pacient před tímto krokem konzultoval svůj případ s advokátem.

Odškodnění za zanedbání lékařské péče

Právo na odškodnění za zanedbání lékařské péče

Jaké odškodnění lze žádat? Obecně se jedná o odškodnění za:

Každý případ je nutné zkoumat individuálně ke stanovení okruhu náhrad újmy na zdraví k uplatnění.

Náhradu nemajetkové újmy poškozeného pacienta představuje zejména odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění. Ztížení společenského uplatnění je odborný pojem pro trvalé zdravotní následky a představuje obvykle nejvyšší odškodnění nemajetkové újmy pro poškozeného.

Výpočet bolestného a ztížení společenského uplatnění se realizuje specializovaným posudkem dle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

Mimosoudní nebo soudní získání odškodnění

Odškodnění za zanedbání lékařské péče je nejprve vhodné řešit mimosoudně, pokud nehrozí promlčení odškodnění.

V rámci mimosoudního procesu nastává po uplatnění odškodnění interní šetření v rámci zdravotnického zařízení a významnou roli hraje pojišťovna zdravotnického zařízení, která v konečném důsledku obvykle dává pokyn k uznání/neuznání odškodnění a výplatě odškodnění. Pokud je odškodnění vyřešeno mimosoudně, pak je zpravidla uzavřena dohoda o narovnání mezi zdravotnickým zařízením a poškozeným pacientem.

Jestliže je mimosoudní vymáhání odškodnění za zanedbání lékařské péče neúspěšné, pak je vždy na dohodě mezi právníkem pacienta a pacientem, zda vést soudní řízení k vymáhání odškodnění.

 

Právní pomoc pro poškozené

Řešíte odškodnění za zanedbání lékařské péče? Poskytujeme specializovanou právní pomoc pro poškozené pacienty s trvalými zdravotní následky nebo pro pozůstalé po zemřelém pacientovi. Můžete se na nás obrátit ke konzultaci.

« Zobrazit všechny články

Sdílejte článek na sociálních sítích

Naše rady a tipy

Úspěch naší advokátní kanceláře v Právnické firmě roku – Zdravotnické právo

Odškodnění od nemocnice

Odškodnění od nemocnice při zanedbání lékařské péče

vydání zdravotnické dokumentace

Právo na vydání zdravotnické dokumentace

Všechny články

© JUDr. Zbyněk Drobiš & Mgr. Radek Novotný | ochrana osobních údajů | cookies