Čtěte nejnovější článek ›

Odškodnění od nemocnice při zanedbání lékařské péče

Specializovaná advokátní kancelář pro poškozené pacienty

776 062 607

Konzultace případu

Odškodnění za sterilizaci. Nový zákon usnadní cestu.

5. 1. 2022

odškodnění za sterilizaci

Jak na získání odškodnění za sterilizaci? Rychlou odpověď naleznete v tomto článku.

 

Nový zákon pomůže získat odškodnění

Dne 1. ledna nabyl účinnosti zákon jež osobám, kterým byla v období od 1. července 1966 do 31. března 2012 provedena nezákonná sterilizace přiznává právo na odškodnění za sterilizaci.

Tento zákon upravuje postup, jakým se můžete přihlásit o své právo na finanční kompenzaci. Výše odškodnění je stanovena zákonem, jedná se o jednorázovou částku ve výši 300.000,- Kč.

odškodnění za sterilizaci

Kdo může žádat odškodnění

Podmínky pro získání odškodnění za sterilizaci jsou následující:

Sterilizace v rozporu s právem, představuje zdravotní výkon, kterým byla zabráněna plodnost, aniž by poškozená osoba dala souhlas k jejímu provedení. O nezákonné sterilizaci hovoříme také tehdy, pokud byl udělen souhlas, ale jednalo se buď o obecný souhlas s chirurgickým zákrokem nebo byl souhlas podepsán v situaci, kdy byla poškozená osoba pod nátlakem, v tísni nebo nebyla o povaze následků udělení souhlasu dostatečně informována. 

Odškodnění za sterilizaci

Výše odškodnění za sterilizaci je stanovena pevnou částkou. Jedná se o částku 300.000,- Kč.  

Je třeba mít na paměti, že odškodnění se nevyplácí automaticky a je nutné podat kvalifikovanou žádost. Doba k uplatnění nároku je stanovena v délce tří let, posledním termínem k uplatnění nároku je pak 1. 1. 2025. Žádost podaná později bude zamítnuta.

K získání odškodnění za sterilizaci je nutné nejprve prokázat, že ke sterilizaci skutečně došlo nezákonným způsobem. Samotná skutečnost, že k provedení sterilizace došlo, k uplatnění nároku nestačí.

Nejvýznamnější důkazním prostředkem je zdravotnická dokumentace ze zdravotnického zařízení, ve kterém měla nezákonná sterilizace proběhnout. V případě, že ji nemáte k dispozici, je třeba dostatečně přesně danou dokumentaci označit a ministerstvo si ji vyžádá.

V neposlední řadě je možné přiložit zdravotnickou dokumentaci od současného praktického lékaře nebo gynekologa.

Dalším důkazem pak může být případná svědecká výpověď .

odškodnění za sterilizaci

Kde a jak uplatnit odškodnění

Žádost se uplatňuje přímo na Ministerstvu zdravotnictví.

Povinné náležitosti žádosti jsou:

Součástí podání jsou pak případné listiny a další důkazní prostředky, které potvrzují svědectví poškozené.

Ministerstvo zdravotnictví má na vyřízení žádosti 60 dnů, to znamená že v této lhůtě by mělo být vydáno rozhodnutí o přiznání odškodnění. V případě kladného vyřízení žádosti ministerstvo zašle částku ve výši 300.000,- Kč na účet uvedený v žádosti do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o přiznání odškodnění za sterilizaci.

O přiznání nároku rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví, v případě neúspěchu se podá tzv. rozklad, o kterém rozhoduje ministr zdravotnictví. V případě zamítavého stanoviska ze strany ministra je pak možnost podat žalobu ve správním soudnictví.

Právní pomoc online

Řešíte odškodnění za sterilizaci a nevíte si rady? Můžete se na nás obrátit ke konzultaci.

« Zobrazit všechny články

Sdílejte článek na sociálních sítích

Naše rady a tipy

Odškodnění od nemocnice

Odškodnění od nemocnice při zanedbání lékařské péče

vydání zdravotnické dokumentace

Právo na vydání zdravotnické dokumentace

odškodnění za sterilizaci

Odškodnění za sterilizaci. Nový zákon usnadní cestu.

Všechny články

© JUDr. Zbyněk Drobiš & Mgr. Radek Novotný | ochrana osobních údajů | cookies