Čtěte nejnovější článek ›

Úspěch naší advokátní kanceláře v Právnické firmě roku – Zdravotnické právo

Specializovaná advokátní kancelář pro poškozené pacienty

776 062 607

Konzultace případu

Odškodnění od nemocnice při zanedbání lékařské péče

28. 2. 2022

Odškodnění od nemocnice

Máte pochybnosti, zda nedošlo k zanedbání lékařské péče se vznikem trvalých zdravotních následků a zvažujete uplatnění odškodnění od nemocnice? Přečtěte si náš článek.

Zanedbání lékařské péče

Každý individuální případ pochybení lékařské péče je třeba nejprve kvalifikovaně posoudit. K získání odškodnění od nemocnice je zejména potřebné prokázat, že nastalo zanedbání lékařské péče například při operačním zákroku (postup byl non lege artis), vznikla újma na zdraví u poškozeného pacienta a je zde příčinná souvislost mezi zanedbáním lékařské péče a újmou na zdraví.

Nikoliv každé pochybení nebo zanedbání povinnosti je automaticky non lege artis postupem. Tato problematika je o tolik složitější, že zákon o zdravotnických službách non lege artis postup definuje obecně a je pak na každém individuálním případě prokázat pochybení zdravotnického zařízení.

Zanedbání lékařské péče s následkem smrti

Prokázání non lege artis postupu

K případnému získání odškodnění od nemocnice je tedy zásadní posouzení, zda postup zdravotnického zařízení byl non lege artis. Základem k posouzení je zajištění kompletní zdravotnické dokumentace poškozeného pacienta v souvislosti s tvrzeným pochybením zdravotnického zařízení. Následně je vhodné zdravotnickou dokumentaci konzultovat se specializovaným znalcem z oboru zdravotnictví a příslušného medicínského odvětví v němž mělo nastat pochybení. Pokud je znalec toho názoru, že nastalo pochybení, pak si nechat vypracovat znalecký posudek, který se také vyjádří k újmě na zdraví poškozeného pacienta a souvislosti mezi pochybením a újmou.

Bohužel jsme se již setkali se situací, kdy byla zanedbána lékařská péče také při porodu, což mělo vážné následky pro dítě. Hypoxie při porodu, při které se dítěti nedostává během porodu dostatek kyslíku a dochází k závažnému poškození mozku dítěte může být jednou z těchto situací. 

Odškodnění od nemocnice

Pochybení s následkem smrti

Řešení odškodnění od nemocnice může být také spojeno s případy zanedbání lékařské péče s následkem smrti. Obdobně jako v předchozích případech je třeba zajistit lékařskou dokumentaci a stanovit, zda smrt pacienta byla zaviněna chybou lékaře jako non lege artis postup. Zároveň je nutné určit příčinnou souvislost mezi non lege artis postupem a smrtí pacienta. V případě úmrtí se liší struktura náhrad pro pozůstalé. Jedná se především o náklady pohřbu a duševní útrapy spojené se ztrátou blízké osoby a případné výživné závislé osoby.

Odškodnění od nemocnice pro poškozeného

V případě prokázání odpovědnosti nemocnice za zanedbání lékařské péče, uplatňujeme jednotlivé náhrady pro poškozeného pacienta. Jedná se například o tyto náhrady:

Každému případu věnujeme individuální přístup a stanovíme, které náhrady může poškozený požadovat v rámci konkrétního případu pochybení nemocnice.

Mimosoudní vymáhání odškodnění

Často se v praxi setkáváme se situací, že pacient bez detailnějšího zkoumání dané situace požaduje soudní řešení daného sporu.  Z naší zkušenosti však primárně doporučujeme, pokud je to možné (například nehrozí promlčení), pokusit se situaci řešit v první řadě mimosoudní cestou.

Mimosoudním řešení  se rozumí to, že se obrátíme na nemocnici, která dané pochybení interně prošetří a předá svojí pojišťovně. Pojišťovna pak hraje jednu z hlavních rolí v případě uznání pochybení a vyplacení náhrad pacientovi při pochybení. V případě uznání pochybení je pak mezi nemocnicí a pacientem uzavřena obvykle dohoda o narovnání.

Pokud je mimosoudní řešení sporu ze strany nemocnice a její pojišťovny zamítnuto, je třeba společně s advokátem  vyhodnotit veškerá rizika a další možnosti řešení. Především pak zvážit podání žaloby se všemi specifiky.

Právní pomoc

Řešíte odškodnění od nemocnice? Poskytujeme specializovanou právní pomoc pro poškozené pacienty s trvalými zdravotní následky nebo pro pozůstalé po zemřelém pacientovi. Můžete se na nás obrátit ke konzultaci.

« Zobrazit všechny články

Sdílejte článek na sociálních sítích

Naše rady a tipy

Úspěch naší advokátní kanceláře v Právnické firmě roku – Zdravotnické právo

Odškodnění od nemocnice

Odškodnění od nemocnice při zanedbání lékařské péče

vydání zdravotnické dokumentace

Právo na vydání zdravotnické dokumentace

Všechny články

© JUDr. Zbyněk Drobiš & Mgr. Radek Novotný | ochrana osobních údajů | cookies